Kammerkoret Cantabo blev stiftet i 1986 af en af dansk amatørkorsangs store pionerer, organist ved Messiaskirken Arne Bertelsen.

Koret er hjemmehørende i Brede, nord for København.

Cantabo er latin og betyder:  ”jeg vil synge”.

Cantabo er et blandet kor bestående af 22 rutinerede og entusiastiske sangere, alle med mange års korerfaring. Flere af sangerne synger solopartierne ved vore koncerter. Da flere af vore sangere er organistuddannede,  er orgel- eller klaverledsagelse  en naturlig del af vore koncerter.

CANTABO dirigeres af Mads Nybro Risum, der har stor erfaring som sanger og kordirigent.

Koret har gennem årene optrådt i kirker, på museer, højskoler og plejehjem.

Cantabo tilbyder kirkekoncertprogrammer, underholdningsprogrammer,  jule- og  temaprogrammer  og sammensætter gerne et program efter ønske til en given lejlighed. Vi kan også sammensætte programmer med musikledsagelse af musikere, vi samarbejder med.

Cantabos kirkekoncertprogram

omfatter større korværker af kendte klassiske komponister fra Bach til Fauré, Mendelssohn, Weyses og Ingemanns kendte aftensange, latinske motetter af bl.a.  Mozart og Mendelssohn, engelske anthems, danske motetter og salmer af Emil Hartmann, Carl Nielsen, Knud Jeppesen m.fl.  Programmet kan suppleres  med orgelmusik spillet af kirkens egen organist eller en af korets egne  organister. Fællessang kan også indgå i programmet.

Cantabos underholdningsprogram

består af kendte danske og udenlandske sange, viser og folkesange, potpourrier af operetter, musicals, et rent Kuhlauprogram, et guldalderprogram og meget andet. I underholdningsprogrammet er fællessang et vigtigt indslag.

Cantabos juleprogram

består af kendte julesalmer og Christmas Carols samt verdslige julesange, nogle gange i nye spændende arrangementer.

Priser:

Kirkekoncert: kr. 3.000,-

Underholdningsprogram: kr. 2.000,-

Deltagelse i gudstjeneste: kr. 1.500,-

Transport uden for Storkøbenhavn aftales særskilt.